Gia Cát Lượng vừa qua đời, Lưu Thiện liền sai người đi kiểm tra tài sản: Kết quả khiến hậu chủ Thục Hán đập bàn tức giận

Đăng lúc 21:19 - 15/03/2021

Hành động của Lưu Thiện như vậy là muốn nói lên điều gì?

Gia Cát Lượng vừa qua đời, Lưu Thiện liền sai người đi kiểm tra tài sản: Kết quả khiến hậu chủ Thục Hán đập bàn tức giận

Hành động của Lưu Thiện như vậy là muốn nói lên điều gì?

Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Lưu Thiện lập tức cho người đi kê biên tài sản của ông. Nguyên nhân của hành động này có lẽ là vì khi Gia Cát Lượng còn sống vẫn luôn thực hiện quản chế Lưu Thiện một cách nghiêm ngặt khiến Hoàng đế có lúc cảm thấy rất mất mặt, lại thêm sự xúi giục của một số gian thần nên ông mới làm ra hành động này.

Có giai thoại từng truyền lại rằng, năm xưa Gia Cát Lượng đã từng chủ động kê khai tài sản của mình rồi dâng tấu lên cho Hậu chủ Lưu Thiện.

Trong đó, ông khẳng định rằng nhà mình chỉ có chút vốn liếng nhỏ nhoi là "800 cây dâu, 15 mẫu ruộng bạc màu". Số của riêng ấy chỉ xem như đủ ăn, đủ mặc cho người thân trong nhà mà thôi.

Cùng với đó, Gia Cát Lượng trong tấu chương cũng khẳng định: "Thần ngoài việc làm quan thì không có công việc nào khác, việc ăn mặc đều theo chế độ cung cấp, ngoài lương ra cũng không có khoản thu nào khác".

Lưu Thiện muốn kiểm tra xem lời của Thừa tướng Thục Hán liệu có đúng với thực tế.

Kết quả là, sau khi kiểm kê tài sản của Gia Cát Lượng để lại, Lưu Thiện tức giận tới mức đập bàn đứng dậy rồi nhanh chóng bày tỏ sự cảm thán trước sự bần cùng của Khổng Minh tiên sinh, đồng thời cũng cảm thấy bất bình thay ông.

Gia Cát Lượng vừa qua đời, Lưu Thiện liền sai người đi kiểm tra tài sản: Kết quả khiến hậu chủ Thục Hán đập bàn tức giận - Ảnh 2.

Hình ảnh nhân vật Lưu Thiện trên phim.

Hành động này của Lưu Thiện thực sự rất khôn ngoan. Nó không chỉ giúp ông tạo dựng được uy danh trong triều đình mà còn trả lại sự trong sạch cho Gia Cát Lượng, để người trong gia tộc của Gia Cát Lượng được yên ổn sống tiếp.

Khi còn sống, năng lực và quyền lực của Gia Cát Lượng quá lớn, Lưu Thiện chấp nhận chịu bị quản chế, hiện giờ cuối cùng ông cũng có được thực quyền.

Thế nhưng Lưu Thiện cũng đang lo cho tương lai của nước Thục. Mất đi một Thừa tướng cúc cung tận tuỵ như vậy, còn ai có thể tiếp tục phò tá ông mưu đồ cho đại nghiệp của nước Thục đây?

Tuan le

nguon: http://ttvn.toquoc.vn/gia-cat-luong-vua-qua-doi-luu-thien-lien-sai-nguoi-di-kiem-tra-tai-san-ket-qua-khien-hau-chu-thuc-han-dap-ban-tuc-gian-82021153112439738.htm

 

 

Bạn nên xem?
Scroll